SiteName

คาดการณ์สถานการภัย


 

คาดการณ์น้ำท่วม

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

flood181262 F

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การเกษตร และธรณีวิทยาร่วมกันโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำระบายไม่ทัน และ น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณจังหวัดดังนี้


     
         ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง ยะลา นราธิวาส และ สงขลา
     

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอันตราย ในช่วงวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 อย่างใกล้ชิด

18 ธันวาคม 2562

 


 

คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562

landslide021262 LS

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง ส่วนในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย และในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวันอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วง 1 – 2 นี้ด้วย เพราะฝนที่ตกลงมาจะไปเพิ่มระดับน้ำในดิน จนเกิดขีดความสามารถในการรองรับ จนเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเลื่อนไหลของหน้าดิน และดินโคลนถล่มได้

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันคอยเฝ้าระวังอันตราย รวมทั้งคอยติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดด้วย ในระยะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย

     
         ได้แก่จังหวัด นราธิวาส และ พัทลุง

ข้อแนะนำ


หากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักติดต่อกัน 1 - 2 วัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา หรือหุบเขาใกล้หมู่บ้านและมีระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นผิดปกติน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำการอพยพไปในที่ปลอดภัยห่างจากลำน้ำ

2 ธันวาคม 2562