SiteName
 

คาดการณ์น้ำท่วม

พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
 
2020 11 23 DFTH1 0600

สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี
2020 11 23 DFTH1 0600

Infographic

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

100%x200

กนผ. จัดอบรม Coaching หลักสูตร “เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

นายทศนัศว์ รัตนแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล...

100%x200

กนผ. ประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงานและคู่มือปฏิบัติงาน

นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงานและคู่มือปฏิบัติงาน...

100%x200

กลุ่ม วช. Coaching การเขียนหนังสือราชการ

น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เป็นวิทยากรอบรม Coaching เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน...

 

ข่าวคาดการณ์สถานการณ์ภัย

ic new

คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2567

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคเหนือ 20 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคกลาง 20 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคเหนือ 18 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออก 18 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคกลาง 18 ตุลาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม


Weblink

Moac

Weblink

 

LD Stoc

Link
Weblink1
Weblink2
Agri Map
BookDownload
Clips
Survey