SiteName
 

คาดการณ์น้ำท่วม ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2020 11 23 DFTH1 0600
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม วภก.

100%x200

กนผ. ลงพื้นที่คัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

       วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธานคณะทำงานพิจารณารางวัลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปี 2565 เข้าพื้นที่เพื่อพิจารณาแปลงที่ 8 จังหวัดน่าน แปลงที่ 8 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกษตรกร นายสกุล คำแสน เดิมปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ในชุดดินสันป่าตอง ได้ผลผลิตต่ำ บางปีไม่ได้ผลผลิต ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้รับการปรับรูปแปลงนา เปลี่ยนเป็นปลูกพืชผสมผสาน เงาะ พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาและหอยขม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรผสมผสาน

 

100%x200

ปรึกษาหารือกับบริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้ให้สัมภาษณ์ บริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ JJ-AGRI ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JAXA , JICA และ บริษัท PASCO ในการจัดทำ Plat form ข้อมูลในการบริหารระบบชลประทาน

 

100%x200

กนผ. ลงพื้นที่คัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5

       วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธานคณะทำงานพิจารณารางวัลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เข้าพื้นที่เพื่อพิจารณาแปลงที่ 7 จังหวัดปัตตานี

ภาพข่าว/รายงาน : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

 

 

ข่าวคาดการณ์สถานการณ์ภัย

ic new

คาดการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออก 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


แผนที่พื้นที่น้ำท่วมที่คาดว่าจะเสียหายภาคกลาง 23 - 29 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขัง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


คาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทางการเกษตรปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


Weblink

Moac

Weblink

 

LD Stoc

Link
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey