SiteName

คาดการณ์น้ำท่วม

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567

flood231163 S

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

      ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

      จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การเกษตร และธรณีวิทยาร่วมกันโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำระบายไม่ทัน และ น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณจังหวัดดังนี้

     
         ภาคกลาง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
     
         ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และยะลา


ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอันตราย ในช่วงวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 อย่างใกล้ชิด

 

25 มกราคม 2567