SiteName

คาดการณ์น้ำท่วม

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

flood231163 S

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การเกษตร และธรณีวิทยาร่วมกันโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำระบายไม่ทัน และ น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ พื้นที่เฝ้าระวังบริเวณจังหวัดดังนี้


     
         ภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร
     
         ภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
     
         ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง
     
         ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี
     

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอันตราย ในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 อย่างใกล้ชิด

 

25 พฤศจิกายน 2565