SiteName1
 

เตือนภัยลักษณะอากาศ(ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา)

เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 26 17 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 25 17 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 24 17 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 23 17 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 22 17 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 21 16 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 20 16 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 19 16 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 18 15 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 17 15 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561) 16 15 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 15 15 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 14 14 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 13 14 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 12 14 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 11 14 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 10 13 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 9 13 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 8 13 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 7 13 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 6 12 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 5 12 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561) 4 12 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 3 12 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 2 11 มิถุนายน 2561
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561) 1 11 มิถุนายน 2561

Infographic

 

พยากรณ์อากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  https://www.tmd.go.th/index.php
2018 06 19 DFTH1 2300
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม วภก.

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และนักวิชาการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ National/Subnational Land Degradation Assessment ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยังยืน"

23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกร่างแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561


โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มีนาคม 2561


โครงการมาตราการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการสนันสนุนการตรวจแบบ และติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ

วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561


นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานกลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2561


นางสาวพิมพิลัย นวลละออง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่ม วภก. ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

วันที่ 23 - 28 มกราคม 2561


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ความพร้อมและการเตรียมรับมือกับภัยแล้งด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(ภาคตะวันออก)

ในวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการการวางแผนการใช้ที่ดิน และการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยังยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - เวียดนาม

ในวันที่ ๕ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “มาตรการป้องกันภัยดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โดยกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบฐานข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้ง ๓ ระดับ

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน “เรื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ... และผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ” รุ่นที่ ๑ ณ องค์การบริหารตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเสวนาเรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

Moac

Weblink
Weblink1
Weblink2
Agri Map
mobile App
BookDownload
Clips
Survey