SiteName

คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2565

landslide180963 S

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลาง ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันคอยเฝ้าระวังอันตราย รวมทั้งคอยติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดด้วย ในระยะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใน

จังหวัดสงขลา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล


ข้อแนะนำ


หากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักติดต่อกัน 1 - 2 วัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา หรือหุบเขาใกล้หมู่บ้านและมีระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นผิดปกติน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำการอพยพไปในที่ปลอดภัยห่างจากลำน้ำ

21 ตุลาคม 2565