SiteName
ประกาศเตือนภัยดินถล่ม
คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560

LS1 horz

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง และในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวันอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วง 1 – 2 นี้ด้วย เพราะฝนที่ตกลงมาจะไปเพิ่มระดับน้ำในดิน จนเกิดขีดความสามารถในการรองรับ จนเกิดน้ำป่าไหลหลาก การเลื่อนไหลของหน้าดิน และดินโคลนถล่มได้

 ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันคอยเฝ้าระวังอันตราย รวมทั้งคอยติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดด้วย ในระยะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัด

ภาคใต้ ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ชุมพร และ พัทลุง

ข้อแนะนำ


หากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักติดต่อกัน 1 - 2 วัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา หรือหุบเขาใกล้หมู่บ้านและมีระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นผิดปกติน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำการอพยพไปในที่ปลอดภัยห่างจากลำน้ำ

6 ธันวาคม 2560