SiteName

คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566

landslide180963 S

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “ขนุน” (KHANUN) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ลงสู่คาบสมุทรเกาหลีในช่วงวันที่ 9-10 ส.ค. 66 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าว โปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วย

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันคอยเฝ้าระวังอันตราย รวมทั้งคอยติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดด้วย ในระยะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใน

จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน เชียงราย และพังงา


ข้อแนะนำ


หากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักติดต่อกัน 1 - 2 วัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา หรือหุบเขาใกล้หมู่บ้านและมีระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นผิดปกติน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำการอพยพไปในที่ปลอดภัยห่างจากลำน้ำ

9 สิงหาคม 2566