SiteName

คาดการณ์การเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565

landslide180963 S

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดชันคอยเฝ้าระวังอันตราย รวมทั้งคอยติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดด้วย ในระยะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัด

     
    เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด เลย และอุตรดิตถ์

ข้อแนะนำ


หากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักติดต่อกัน 1 - 2 วัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา หรือหุบเขาใกล้หมู่บ้านและมีระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นผิดปกติน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นหรือมีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำการอพยพไปในที่ปลอดภัยห่างจากลำน้ำ

8 สิงหาคม 2565