SiteName

ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว...เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เกษตรทั่วไทย


topic4 old p26 1 


เนื่องในปี 2555 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ให้มีการปลูกป่า กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการ “จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 1,118,880 ต้น ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 80 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 17,080 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555

 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า  สำหรับไม้ยืนต้นที่กรมพัฒนาที่ดินจะส่งเสริมให้ปลูกนั้น มีอยู่ 23 ชนิดพันธุ์ ประกอบด้วย ไผ่ตง สะเดา ขี้เหล็ก ราชพฤกษ์ ตะเคียนทอง ยางนา มะฮอกกานี ชะมวง มะม่วงพันธุ์ดี ส้มโอ ประดู่ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ยูคาลิปตัส สัก มะรุม ยางพารา มะขามเทศพันธุ์ดี สนประดิพัทธ์ กระถินเทพา ทุเรียน เงาะโรงเรียน และไผ่รวก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 จังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต กำหนดพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี อย่างพร้อมเพรียงกันการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เท่านั้น  ยังเป็นมาตรการสำคัญที่สามารถช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาสิ่งแวดล้อม บรรเทาภาวะโลกร้อนและดูดซับคาร์บอนไว้ในดิน พร้อมกับช่วยชะลอความเร็วให้น้ำที่ไหลจากต้นน้ำลงสู่ปลายน้ำช้าลง ลดการสูญเสียหน้าดิน รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและไหลบ่าได้อีกทางหนึ่ง

 

นอกจากนี้การปลูกไม้ยืนต้นบนคันนาในพื้นที่ประสบปัญหาดินเค็ม ยังสามารถควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มไม่ให้ขึ้นมาสร้างความเสียหายต่อผลผลิตพืชได้อีกด้วย อีกทั้งการปลูกไม้ยืนต้นบนพื้นที่ทิ้งร้างหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ ก็จะช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญเกษตรกรก็ยังสามารถมีรายได้จากผลผลิตที่เกิดขึ้นจากไม้ยืนต้นได้อีกช่องทางหนึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โดยกำหนดจัดงานทั้ง 4 ภาค โดยภาคกลางจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเหนือจัดที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จัดที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะมีการรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วพร้อมกันด้วย

 

ดังนั้นเกษตรกรและผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่ง. 

 

 

 

topic4 old p26 2 horz

 

 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555  


กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร